Obezit© Sertifika Programı

Obezit© Sisteminin çalışanı olabilmek için mutlaka sertifika almak gerekmektedir. Bu detaylı sistem ve uygulama yöntemi için öğrenilmesi gerekenler 3 grupta toplanmıştır.

  1. Bilişsel Eğitim (Seminerler) (40 Saat)
  2. Duyuşsal Eğitim (Ölçeklerin Uygulamaları) (40 Saat)
  3. Psikomotor Eğitim (Merkez ve Grup Uygulamaları) (40 Saat)