Arama:

Zayıflamaz İsem Ne Olur?

Obezitenin normal yaşam süresini kısalttığı bir çok çalışmada gösterilmiştir. Yaşam süresinin kısalması, bugün algımıza direkt yansıma oluşturmadığından, sanki uzak bir ihtimalmiş gibi bizleri ikna etmekte iyi bir uyaran olmamaktadır.

Ancak, obez olanların normal bireylerden daha fazla olarak, hemen hemen her zaman sağlık problemleri vardır. Bu fiziksel olabilir, ama aynı zamanda psikolojik de olabilir. Aşağıda yaygın olan şikayetlerin bir listesi bulunmaktadır. Bahsedilen şikayetlerden birkaçını tanıyor musunuz? O zaman Obezit Sistemine başvurmalısınız.

Obezitenin Vücudunuz ve Sağlığınız Üzerindeki Etkisi

Kaynak: https://asmbs.org/patients/impact-of-obesity

Obezite vücudumuza çok fazla zarar verebilir. Şiddetli obezitesi olan kişilerin başka hastalıklara sahip olma olasılığı daha yüksektir. Bunlar arasında tip 2 diyabet, yüksek tansiyon, uyku apnesi ve daha pek çok şey vardır. Obezite ile birlikte, bu hastalıklar insanların daha düşük sağlık kalitesine sahip olmasına neden olur. Bazı durumlarda, bunlar sakatlığa veya erken ölüme neden olabilir.

Şeker hastalığı

Obezite, tip 2 diyabetin ana nedenidir. Şişmanlıktan veya ağır şişmanlıktan etkilenen kişilerin, tip 2 diyabete sahip olma ihtimalinin yaklaşık 10 kat daha fazla olduğu görülür (1). Tip 2 diyabet, ölüm riskini neredeyse ikiye katlayabilir (2). Tip 2 diyabet şunlara yol açabilir:

 • Amputasyonlar
 • Kalp hastalığı
 • İnme
 • Körlük
 • Böbrek hastalığı
 • Yüksek tansiyon
 • Dolaşım ve sinir hasarları
 • İyileşmesi zor enfeksiyonlar
 • İktidarsızlık
 • Ve dahası

Hipertansiyon

Obezite, yüksek tansiyon için önemli bir risk faktörüdür (“hipertansiyon” olarak da bilinir) (3). Her 4 hipertansiyon hastasından 3’ü obezite ile ilgilidir (4). Hipertansiyon, koroner kalp hastalığıdır (CHD), konjestif kalp yetmezliği (CHF), felç ve böbrek hastalıklarının riskini de oldukça arttırır.

Kalp hastalığı

Kalp hastalığı ABD’de her yıl yaklaşık 600.000 insanı öldürmektedir. Amerikan Kalp Birliği, obeziteyi kalp hastalığı için önemli bir risk faktörü olarak görmektedir. Büyük araştırmalar, kalp hastalığı riskinin obezite ile arttığını göstermektedir (5). Şiddetli obezitesi olan insanlar koroner arter hastalığı için daha yüksek risk altındadır. Bu, kalp krizi riski daha yüksek olduğu anlamına gelir. Obezite, kalp yetmezliği riskimizi artırır. Şiddetli obezite düzensiz kalp atışı (aritmi) ile ilişkilidir. Bu aritmiler, kalp durması riskini üçe katlayabilir (6).

Solunum bozuklukları

Obezite olan insanların akciğer kapasitesi azalır. Bu insanlar solunum yolu enfeksiyonları için daha yüksek risk altındadır. Astım ve diğer solunum bozuklukları olması daha muhtemeldir. Astımın obezite hastaları arasında üç ila dört kat daha yaygın olduğu gösterilmiştir (8).

Şişmanlıktan etkilenenlerin yarısından fazlası (yaklaşık yüzde 50-60) obstrüktif (tıkayıcı) uyku apnesine (OSA) sahiptir. Ağır şişmanlık durumunda, bu rakam yüzde 90 civarındadır (7). OSA çok ciddi bir solunum bozukluğudur. OSA, boyun, boğaz ve dildeki aşırı yağ, uyku sırasında hava geçiş yollarını bloke ettiğinde ortaya çıkar. Bu tıkanma apneye neden olur, yani bir kişi bir süre nefes almayı keser. OSA’lı bir kişinin her gece yüzlerce apnesi olabilir. Apne nöbetleri, kişinin kanındaki oksijen miktarını azaltır.

OSA yüksek tansiyon, pulmoner hipertansiyon ve kalp yetmezliğine yol açabilir. OSA ani kardiyak ölüme ve felce neden olabilir. Apne nöbetleri normal uyku döngüsünü kesintiye uğrattığından, rahat bir uykuya erişemeyebiliriz. Bu yorgunluk ve uyuşukluğa neden olabilir. Eğer tedavi edilmezse, bu uyuşukluk, motorlu taşıt kazaları riskimizi artırabilir.

Kanser

Kanser, yalnızca ABD’de yılda yarım milyondan fazla yaşamı etkilemektedir. Obezitenin yılda 90.000 kanser ölümüne neden olduğuna inanılmaktadır. Vücut kitle indeksi (BKİ) arttıkça, kanser ve kanserden ölüm riski de artar. Bu kanserler şunları içerir:

 • Endometriyal kanser
 • Rahim ağzı kanseri
 • Yumurtalık kanseri
 • Menopoz sonrası meme kanseri
 • Kolorektal kanser
 • Yemek borusu kanseri
 • Pankreas kanseri
 • Safra kesesi kanseri
 • Karaciğer kanseri
 • Böbrek kanseri
 • Tiroid kanseri
 • Prostat kanseri
 • Non-Hodgkin lenfoma
 • Multipl miyelom
 • Lösemi

Şiddetli obeziteye sahip insanlar için ölüm oranı her türlü kanser için artar. Ölüm oranı erkeklerde yüzde 52, kadınlarda yüzde 62 oranlarında artmıştır (9).

Serebrovasküler Hastalık ve İnme

Obezite tüm dolaşım sistemimizi zorlar. Bu gerginlik inme riskini arttırır. Obezite diğer inme risk faktörlerine neden olabilir. İnme risk faktörleri arasında kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon, lipid anormallikleri, tip 2 diyabet ve obstrüktif uyku apnesi bulunur (10).

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD)

Gastroözofageal Reflü Hastalığı (GERD), mide asidi veya bağırsak salgılarının özofagusumuza (yemek borumuza) sızmasına neden olur. Sık görülen GERD semptomları arasında mide ekşimesi, “hazımsızlık”, kusma, öksürük (özellikle geceleri), ses kısıklığı ve geğirme vardır. Genel popülasyonun yüzde 10 ila 20’si düzenli olarak GERD semptomları yaşar. Obezitede, yüksek GÖRH, erozif özofajit riski ve nadiren özofagus kanseri (adenokarsinom) riski artmıştır (11).

Kemik / Eklem Hasarı

Obezite, özellikle ağır obezite, bir dizi kemik ve eklem sorununa sebep olur. Bu sorunlar kaza ve kişisel yaralanma riskini artırabilir. Kemik ve eklem sorunları şunları içerebilir:

 • Eklem hastalıkları (osteoartrit, gut)
 • Disk herniasyonu (bel fıtığı)
 • Omurga hastalıkları
 • Sırt ağrısı
 • Psödotümör serebri (algı bozukluğu, baş ağrısı ve görme bozukluğu ile ilişkili bir durumdur).

Diğer durumlar

 • Alzheimer Hastalığı: Çalışmalar, orta yaşta şişmanlığın, daha sonra yaşamda demans ve Alzheimer hastalığı riskini artır (12).
 • Böbrek Hastalığı: Hipertansiyon, Tip 2 diyabet ve konjestif kalp yetmezliği, böbrek hastalığına ve böbrek yetmezliğine sebep olur. Bu koşulların tümü, obezite nedeniyle ortaya çıkar veya daha da kötüleşir.
 • İntihar: Çalışmalar ağır obezite ve majör depresif bozukluk arasında bir ilişki olduğunu göstermiştir (12). Şişmanlığı çevreleyen fiziksel ve sosyal ayrımcılık sorunları bu depresyona katkıda bulunabilir. Obezitenin yüksek intihar oranları ile ilişkili olup olmadığı üzerine çalışmalar karışıktır.
 • Septisemi (Kan iltihabı ve zehirlenmesi): Septisemi, septik şok ve ölüme hızla yol açabilen ciddi bir enfeksiyondur. Çalışmalar, obeziteden, özellikle de şiddetli obeziteden etkilenen kişilerin septisemi riskinin daha yüksek olduğunu göstermiştir.
 • Karaciğer Hastalığı: Obezite, yağlı karaciğer ve alkolsüz yağlı karaciğer hastalığının başlıca nedenidir. Şiddetli obeziteye sahip çoğu insanda alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı vardır. Yağlı karaciğer hastalığı, karaciğerin bozulmasına neden olarak karaciğer fonksiyonlarının kötüleşmesine neden olabilir ve bu siroz ve karaciğer yetmezliğine yol açabilir.
 • Hayatı tehdit edici olabilecek diğer durumlar: Maternal gebelik diyabeti ve gebelikte preeklampsi, düşük ve fetal ölüm görülme sıklığı, safra kesesi hastalığı, pankreatit ve daha bir çok hastalıkta artış görülür.
 • Yaşam kalitesinin düşmesine neden olan diğer durumlar: İdrar kaçırma (sızıntı), polikistik over sendromu, kısırlık ve deri döküntülerine sıklıkla sebep olur.

Obezitenin vücudumuz üzerinde yıkıcı etkileri olmaktadır. Obezite ile ilgili koşullar sağlığımıza ciddi zararlar verir. Bununla birlikte, bu komplikasyonların birçoğu kilo kaybıyla önlenebilir veya iyileştirilebilir.

Kaynaklar

 1. Guh DP, Zhang W, Bansback N, et al. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health. 2009; 9:88
 2. Mulnier HE, Seaman HE, Raleigh VS, et al. Mortality in people with Type 2 diabetes in the UK.  Diabet Med. 2006 May;23(5):516-21
 3. Wilson, Peter WF, et al.  Overweight and obesity as determinants of cardiovascular risk: the Framingham experience.  Arch Int Med  2002;162(16): 1867-1872.
 4. Landsberg, Lewis, et al. “Obesity‐related hypertension: Pathogenesis, cardiovascular risk, and treatment—A position paper of the The Obesity Society and the American Society of Hypertension.” Obesity 21.1 (2013): 8-24.
 5. Jensen, Michael D., et al. 2013 AHA/ACC/TOS Guideline for the Management of Overweight and Obesity in Adults. J Am Coll Cardiol (2013).
 6. Curtis, Jeptha P., et al. “The obesity paradox: body mass index and outcomes in patients with heart failure.” Archives of internal medicine 165.1 (2005): 55-61.
 7. Drager, Luciano F., et al. “Obstructive sleep apnea: a cardiometabolic risk in obesity and the metabolic syndrome.” Journal of the American College of Cardiology 62.7 (2013): 569-576.
 8. Camargo, Carlos A., et al. “Prospective study of body mass index, weight change, and risk of adult-onset asthma in women.” Archives of Internal Medicine 159.21 (1999): 2582-2588.
 9. Calle, Eugenia E., et al. “Overweight, obesity, and mortality from cancer in a prospectively studied cohort of US adults.” New England Journal of Medicine 348.17 (2003): 1625-1638.
 10. Chen, Hsin-Jen, et al. “Influence of metabolic syndrome and general obesity on the risk of ischemic stroke.” Stroke 37.4 (2006): 1060-1064.
 11. Hampel, Howard, Neena S. Abraham, and Hashem B. El-Serag. “Meta-analysis: obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications.” Annals of Internal Medicine 143.3 (2005): 199-211.
 12. Kivipelto, Miia, et al. “Obesity and vascular risk factors at midlife and the risk of dementia and Alzheimer disease.” Archives of neurology 62.10 (2005): 1556-1560.
 13. Onyike, Chiadi U., et al. “Is obesity associated with major depression? Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey.” American journal of epidemiology 158.12 (2003): 1139-1147.

 

Bir yanıt yazın