Hangi Çözümler Var?

Bu bölümde aşağıdaki konular hakkında aydınlatıcı bilgiler bulacağız. Temelde iki ana gruba ayrılır. YAPA-BİLECEKLERİMİZ ve YAPTIRA-BİLECEKLERİMİZ.

Yapabileceklerimiz öncelikle iç dünyamıza yönelerek başarımızı ve kendşmşzş gerçekleştirmek olarak adlandırılır.gelmektedir.

  • Yaşamsal Motivasyonumuzu Geliştirmek
  • Aktivitemizi Artırmak
  • Beslenmemizi Düzenlemek

Yaptırabileceklerimiz ise kendi yapabileceklerimizin yetersiz gelmesi halinde denenmelidir.

  • Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları
  • İlaçlar
  • Girişimsel İşlemler
  • Ameliyatlar
  • Hurafeler

OBEZİT PROGRAMINDA öncelikle kendi cevherimizi keşfederek ve temel yeteneklerimizi artırarak profesyonel yöntemlerle YAPA-BİLECEKLERİMİZ üzerinde çalışılmaktadır. Programa uyanların %99 dolaylarında başarı sağladığı bu yöntemlerle hepimiz birer mucize yaratabiliriz. Çünkü insan yaradılanların en üstün yeteneklerle donatılmış olanıdır ve gerçek cevher içimizdedir.

Yorum Yazın

OBEZİT Sistemi için uluslararası tüm literatür ve deneyimlerle, ulusal bir çok çalışma ve kaynak yıllarca takip edilip uygulandı ve karma bir program hazırlandı. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış, çevre ve sosyal değişimler şarttır. Bu sebeple programda kendine özgü yapılandırılmış bir sistem mimarisi kullanılmaktadır.