Arama:

OBEZİTE BİR HASTALIK MIDIR?

Obezite bir hastalık olmayıp, SENDROMLU BİR SEMPTOMDUR.

Obezite, yıllarca hastalık olarak görülmeyip, özellikle eski çağlarda üstünlük, zenginlik, sağlık ve dayanıklılık ibaresi olarak kabul gören bir durumdu. Yakın zamanlara kadar da toplumumuzda “bir dirhem et bin ayıp örter” atasözü gibi kabul gören bir durumdu. Ancak son 15-20 yıldır bilim insanları bunu bir hastalık sınıfına ve hastalık olarak ödeme sistemlerine almak için mücadele verdiler ve başarılı oldular. Obezite bir hastalık olarak yurt dışında resmi tanımlara, algoritmalara, ICD-10 kodlamasına ve birçok ödeme sigorta sistemine girerek akademisyenlerin öngörüleri kabul edilmiş oldu.

Ancak son yıllarda ki gelişmeler ve obeziteye sebep olan durumların, bozuklukların, belirtilerin aydınlatılması ile obezite aslında bir hastalık değil, bir belirtidir düşüncesi tarafımızdan öngörülmektedir. Bu konuyu açıklamak ve anlaşılır hale getirmek için lütfen web sayfamızdaki tüm alt sayfaları okuyunuz.

Obezitenin çeşitleri, sebepleri, sonuçları, komplikasyonları, zararları gibi tüm bilgilerin ışığında bakıldığında ve aşağıdaki kavramların gerçek tanımları göz önüne alındığında Obezitenin “Sendromlu bir Semptom” olduğu görüşünde hemfikir olacağımızı düşünmekteyiz.

Cushing Hastalığı ve Cushing Sendromu arasında tıbbi literatürde tanımlanan farklar aslında obezite için de geçerlidir.

Obezite yalın durum olarak bir belirtidir.

Altında bir hastalık ta olabilir, bir tercih veya davranış ta olabilir.

Çoklu belirti ve/veya çoklu bozuklukla beraber de görülebilen “Obezite Sendromu” olarak ta adlandırılabilecek durumlar da mevcuttur.

Hastalık (disease), bozukluk (disorder), durum (condition), sendrom (syndrome) , belirti (semptom) kavramlarının farkları nedir?

Bir hastalığın ne olduğunu ve bir bozukluk, sendrom veya durumdan nasıl farklılaştığını öğrenelim.

Temel hastalık, bozukluk, sendrom ve durum kavramlarını bildiğinizden eminim.

Bu terimler genellikle birbirlerinin yerine kullanılır – ancak gerçekte farklı anlamları vardır.

Ve bazılarımız için, özellikle ikinci bir dil bilenler için, bir hastalığın ne olduğunu ve bunun bir bozukluktan, sendromdan veya durumdan nasıl farklılaştığını tanımlamak  oldukça zor olabilir.

Peki, fark nedir?

Hastalık, bozukluk, sendrom ve durum kavramlarını nasıl anlayacağınızı ve tanımlayacağınızı öğrenmek için okumaya devam edelim.

Hastalık nedir?

Bir hastalığın orijinal tanımlarından biri , 1900’lerin başında İngiliz Tıp Dergisi’nde yayımlandı .

Hastalığın tanımı: Organların veya dokuların veya hücrelerin dış ya da iç faktörlere bağlı olarak normal yapı ve davranışlarının dışına çıkmasına verilen isimdir.

Günümüzde, doktorlar sistemik fonksiyonlardaki anormalliklere dayalı bir hastalığı tedavi etmekte ve teşhis etmektedir – örneğin, kardiyovasküler hastalık.

Bu anormallikler hem fiziksel hem de duygusal belirti ve semptomların yanı sıra ağrı, fonksiyon bozukluğu, sıkıntı, sosyal problemler veya ölüme neden olabilir.

Bozukluk (Disorder) nedir?

Doktorlar bir hastalığı teşhis ve tedavi ederken, bir bozukluk aşağıdaki gibi tanımlanır.

Bozukluğun tanımı: Vücudun tümünde veya bir kısmındaki normal veya düzenli fonksiyonlara hastalığın verdiği zarara verilen isimdir.

Örneğin, kalp-damar hastalığından kaynaklanan bir bozukluk, bir aritmi veya düzensiz kalp atışıdır. Aritmi bir hastalığın kendisi değildir, kalp-damar hastalığının bir sonucu olarak ortaya çıkan anormal bir kalp atışıdır.

Bozukluklar (Disorder) aşağıdaki alanlara ayrılabilir:

 • Zihinsel
 • Fiziksel
 • Genetik
 • Duygusal
 • Davranışsal
 • Yapısal

Sendrom (Syndrome) nedir?

Sendrom, kısaca hastalıklar veya bozukluklar kümesi olarak adlandırılabilir. 

Başka bir deyişle, bir sendrom aşağıdaki gibi tanımlanır:

Sendromun tanımı: Sendrom, tek bir hastalık gibi isimlendirilmesine rağmen, birden fazla tanımlayıcı özelliği veya belirtiyi beraberinde barındıran hastalıklar veya bozukluklar kümesine verilen isimdir. 

Down sendromu iyi bilinen bir genetik sendromdur.

Doğumda bir dizi ayırt edici fiziksel özellik ile birlikte ilave bir kromozom 21 kopyasına sahip olması ile karakterize edilir.

Tıbbi sendromlar  genetik mutasyonlardan veya diğer faktörlerden kaynaklanabilir.

Durum (Condition) nedir?

Bazen, bir sendrom bir dizi hastalıktan kaynaklanabilir veya tıbbi bir durum olabilir .

Durumun tanımı: Olağan faaliyetlere veya iyilik hissine müdahale eden anormal bir sağlık durumu.

Örneğin, kronik yorgunluk sendromu, egzersiz sonrası rahatsızlığın ana semptomuna ek olarak bir grup semptomdan teşhis edilen nörolojik bir durumdur.

Belirti, İşaret, Gösterge (Semptom) nedir?

Belirti, normal dışı işaret veya gösterge olarak dışa yansıyan vücut fonksiyonu anlamına gelir.

Belirtinin tanımı: Herhangi bir hastalık, bozukluk, sendrom veya durumun dışa yansıyan, tespit edilebilen, görülebilen, duyulabilen, ölçülebilen normal dışı fonksiyonu veya durumudur.

Örneğin, baş ağrısı bir hastalık değil bir belirtidir. Baş ağrısını yapan ana sorun hastalıktır. Ateş, bulantı, kusma, idrar yanması, ishal ve benzeri şikayetler birer belirtidir.

Kısaca:

 • Hastalık, iç veya dış faktörlere bağlı bozukluğa ve sebebine verilen isimdir.
 • Bozukluk,düzenli bedensel yapı ve fonksiyonların aksamasıdır.
 • Sendrom,kısaca birbiri ile ilişkili hastalıklar veya bozukluklar topluluğudur.
 • Durum, normal ya da düzenli refah duygularını engelleyen anormal bir sağlık durumudur.
 • Belirti, hastalıkların dışa yansıyan işaretleridir.

 

Bir yanıt yazın