Arama:

Girişimsel ve Deneysel İşlemler

Girişimsel işlem; hastayı anestezi altında uyutarak ameliyathaneye almayı gerektirmeyen, ancak hastaya vücut doğal giriş-çıkışlarından veya cildi delerek-keserek yapılan girişlerden hedefe ulaşarak hedef organ veya dokuda bir takım tedaviler yapma, doku çıkarma, cihazlar yerleştirme, örnekler alma veya küçük kesik veya dikiş işlemleri yapma uygulamaların tümüne verilen isimdir.

Obezite tedavisi için çoğunlukla ağızdan girilen endoskopik yöntemler ile küçük, büyük, kalıcı, geçici bir takım tedaviler henüz kanıtlanma aşamasında çalışılmaktadır. Bunlardan en zararsız ve sık uygulama olan Balon tedavisi sıkça uygulanmaktadır. Son zamanlarda uygulamaya giren Mide Botox Enjeksiyonu çalışmaları da kolaylıkla uygulanan ancak faydaları için daha uzun çalışmalar gereken işlemlerdir. (Kaynak: https://www.giejournal.org/article/S0016-5107(15)00149-2/fulltext)

Mide Müdahaleleri

İntragastrik Balonlar (IGB)

Orbera

Apollo Endosurgery


Endoskopik olarak yerleştirilen ve alınabilen silikondan yapılmış elastik küresel balon, yaklaşık 500-700 ml tuzlu su ile doldurulur ve midede yer kaplayarak tokluk hissi oluşturur.

ReShape Duo

ReShape Medical

İki adet bağımsız birbirini etkilemeyen balon tuzlu çözelti ile doldurulur ve midede daha çok yer kaplayarak tokluk hissi oluşturur.

Spatz Ayarlanabilir Balon Sistemi

Spatz Medical

Başka bir model endoskopik olarak yerleştirilen ve alınabilen silikondan yapılmış elastik küresel balon, yaklaşık 500-700 ml tuzlu su ile doldurulur ve midede yer kaplayarak tokluk hissi oluşturur.

Obalon Gastrik Balon

Obalon Therapeutics

 

Endoskopi gerekmeden sıkıştırılmış, katlanmış jelatin kapsül ile yutularak yerleştirilen ve maksimum 250 ml hacimli dolu balon midede şişirilir ve kontrol edilir. Bir veya daha fazla balon aynı seansta veya farklı seanslarda yutulabilir.

Gastric Botox

Mide Botoksu


İntragastrik Botulinum Toksin Enjeksiyonları, nöromüsküler kavşakta asetilkolin salınımını inhibe eder, mide boşalmasını hipotetik olarak geciktirir ve açlığı uyaran gastrik fundustan salınan güçlü bir hormon olan Grelin salgılanmasını inhibe eder

Mideyi işgal eden diğer araçlar

TransPyloric Shuttle

BAROnova, Inc.

Endoskopik olarak yerleştirilen katı silikon huni tipi mide içi cihaz ile mide boşalması geciktirilir ve mide hareketleri ile aralıklı boşalma olur.

Full Sense Device

BFKW LLC

Midenin giriş kısmına yerleştirilen modifiye tamamen kapalı gastroözofageal stent ile silindirik olarak özofagus ve mide üzerine baskı uyguladığından doygunluğa neden olur.

Aspirasyon tedavisi

A-tube and Aspire Assist Device

Aspire Bariatrics

Özel olarak tasarlanmış ciltten mide içine takılan cihaz ile yemek yedikten sonra midenin aspire edilmesi ile fazla gıda dışarı alınır. Adeta takılan borudan dışarı kusma gibi görev görerek yenen fazla yemeklerden vücuda geçiş azaltılır.

Gastroplasti Teknikleri

Endoscopic Sleeve Gastroplasty (ESG) with Overstitch Endoscopic Suturing Device

Apollo Endosurgery

ESG, endoskopik bir dikiş düzeneği (Overstitch) kullanılarak, mide duvarı boyunca pilor ve antrumdan gastroözofageal kavşağa kadar mide duvarı boyunca tam kalınlıkta bir dizi dikiş ile oluşturulur. Bu prosedür, ameliyatla bir kısmı çıkarılarak yapılan tüp midenin kapalı endoskopi ile ve midenin dış kısmı çıkarılmadan içerde katlanarak yapılan benzeridir.

Primary Obesity Surgery Endolumenal (POSE)

USGI Medical

Endoskop ile Mide üst bölümü ve mide alt bölümlerine tam duvar doku katlamaları yapılarak mide hacmi küçültülür.

Barsak Müdahaleleri

Gastrointestinal Bypass

Endobarrier

GI Dynamics

Teflon astardan yapılmış ve 65 cm uzayan duodenaljejunal baypas kılıf ile duodenal ampule yerleştirilmiş parçasından oluşur. İnce barsak içine mekanik bir bariyer oluşturarak bu yiyeceklerin oniki parmak barsağını atlamasına ve üst jejunum ile karıştırılmadan geçmesine imkân tanır. Pankreatikobilier salgıların uyarılmasını gastrointestinal sistem hormon aktivitelerini engeller.

Gastroduodenojejunal Bypass Sleeve

ValenTx

Yemek borusundan mide ve oniki parmak barsağı ile üst jejunumu pas geçmek için tasarlanmış yukardakinin benzeri bir mekanizmadır.

Diğer İnce Barsak Girişimleri

Duodenal Mucosal Resurfacing

Fractyl Laboratories

Özel radyofrekans ablasyon teknolojisi ile yüzeysel duodenal mukozayı kaldırdıktan sonra submukozal salin enjeksiyonu ile barsağa daraltma işlemi uygulanmasıdır.

Self-assembling Magnets for Endoscopy

GI Windows

Endoskopi için kendinden montajlı mıknatıslar ile kesiksiz ve dikişsiz manyetik sıkıştırma yaparak mide barsak anastomozları yapmak için denenmektedir.

 

Bir yanıt yazın