Ülkemizde Durum

Obezite çok farklı sebeplerden dolayı ülkelere göre de farklı oranlar göstermektedir. Ülkemiz de obezite konusunda dünyada en hızlı artış gösteren ve en zayıf mücadele eden ülkelerden biridir. Obezite oranlarımız yıllar içinde ciddi bir şekilde artmış ve şu anda da salgın düzeyine çıkma oranlarına çok yaklaşmıştır. 2016 verilerine göre ülkemiz için obezite ciddi bir tehdit olduğunu %19,9 oranı ile 2016 yılında göstermiştir. Son yapılan çalışmalar bu oranın daha da yükseldiğini bildirmektedir.

 

Yorum Yazın

OBEZİT Sistemi için uluslararası tüm literatür ve deneyimlerle, ulusal bir çok çalışma ve kaynak yıllarca takip edilip uygulandı ve karma bir program hazırlandı. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış, çevre ve sosyal değişimler şarttır. Bu sebeple programda kendine özgü yapılandırılmış bir sistem mimarisi kullanılmaktadır.