Obezite ve Genetik

Genel bir gözlem olarak çoğumuz zayıf aileler ve şişman aileler gibi gözlemlere sahip olmuşuzdur. Çevremizde şişman bir aile bireyleri gördüğümüzde, bu ailedeki herkesin kilolu olması bize normal olarak gelmektedir. Ancak bunu çoğu zaman olağan bir durum olarak yorumlamaktayız.

Peki bu aile tipi şişmanlık ve obezite sebepleri nelerdir?

Obezitede genetik ve elimizde olmayan bir sebep mi vardır?

Bu ailesel obezite doğuştan bazı metabolik ve hormonal sistemimizde ailesel bir bozukluğun sebebi midir? Yoksa aileden alınan kültür, yemek alışkanlığı, egzersiz ve yaşam tarzı alışkanlıkları mı bu obezitenin sebebidir?

Vücut ağırlığının genetik temelli bir özellik olarak düşünülmesi obezitenin sadece son yıllarda sağlıksız yaşam şartlarıyla ortaya çıkmış bir hastalık olmayıp insanlık tarihince var olmasıdır.


https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/venus-europe.jpg

Daha bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak ikizler üzerinde yapılan çalışmalar, genetik özellikleri anlamak için yapılan çalışmaların başında yer alır. Çünkü tek yumurta ikizleri %100 aynı DNA dizilimine sahiplerdir. Yapılan çalışmalarda tek yumurta ikizleri karşılaştırıldıklarında boy ve kilolarının birbirine çok benzer olduğunu, oysa DNA’larının sadece %50’sini paylaşan çift yumurta ikizlerinin ise çeşitli boy ve kilo oranlarında birbirlerinden ayrıldıklarını görülmüştür.

Peki, vücut kütlesinin genetik bir özellik olması onu değiştiremeyeceğimiz anlamına mı gelmektedir? Tecrübe etmiş olabileceğiniz üzere hayır. Vücut kütlesi de birçok genetik özellik gibi kompleks bir özelliktir; yani, genetik temelleri olduğu gibi çok çeşitli davranışsal ve çevresel etmenler tarafından da etkilenir.

Bilim adamları “Genler obeziteye nasıl ve neden, hangi bileşen ve bilgileri taşır?” sorusunun cevabını bulmak üzerine araştırmalar yapmaktadırlar. Obez ailelerin genomları incelenerek bu hastalığa neden olan mutasyonlar tespit edilmeye çalışılmaktadır. Bu mutasyonlar vücut kütlesini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen hormonların üretimiyle ilgili olabileceği gibi nöron ağlarının hormonlarla olan iletişimi üstünde de olabilmektedir.

 

OBEZİT Sistemi için uluslararası tüm literatür ve deneyimlerle, ulusal bir çok çalışma ve kaynak yıllarca takip edilip uygulandı ve karma bir program hazırlandı. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış, çevre ve sosyal değişimler şarttır. Bu sebeple programda kendine özgü yapılandırılmış bir sistem mimarisi kullanılmaktadır.