Testimonials

Testimonials

Francois Trene
Executive Director,
Futures Corp
Our company is engaged in the cultivation of rice. Adamas Corp. provide quality services for chemical treatment of our crops.
Our company is engaged in the cultivation of rice. Adamas Corp. provide quality services for chemical treatment of our crops.
Francois Trene
Executive Director
Futures Corp
OBEZİT Sistemi için uluslararası tüm literatür ve deneyimlerle, ulusal bir çok çalışma ve kaynak yıllarca takip edilip uygulandı ve karma bir program hazırlandı. Hiç kimse tek başına zayıflayıp kilosunu koruyamaz. Bilinç, bilinçaltı, davranış, çevre ve sosyal değişimler şarttır. Bu sebeple programda kendine özgü yapılandırılmış bir sistem mimarisi kullanılmaktadır.